I. WALTER GROUP web sitesi genel kullanım şartları

I.1. Geçerlilik alanı ve hizmet kapsamı

(1) İşbu kullanım şartlarının konusu, LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG ve bağlı iştirak şirketleri (bundan sonra "WALTER GROUP" olarak anılacak) tarafından sunulan web siteleri (bundan sonra "Web sitesi" olarak anılacak) kullanımını kapsar.

(2) Bu sayfa web sitesi genel kullanım şartlarını içerir. Sayfanın açılması veya kullanımı (bundan sonra “kullanım” olarak anılacak) ile tüm kullanıcı ve ziyaretçiler (bundan sonra “kullanıcı” olarak anılacak) genel kullanım şartlarının geçerliliğini kabul etmiş sayılır. WALTER GROUP, kullanım şartlarında her zaman isteği doğrultusunda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

(3) Kayıtlı kullanıcılar için alternatif:
“Kabul ediyorum” ve “Gönder” tuşlarına tıklandığında kullanıcı, web sitesinin kullanım şartlarını bağlayıcı olarak kabul etmiş sayılır. WALTER GROUP, kullanım şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. WALTER GROUP'un hizmetlerinden faydalanabilmek için kullanıcılar değişiklik yapılmış olan kullanım şartlarını yukarıda açıklandığı şekilde “Kabul ediyorum” ve “Gönder” tuşlarını tekrar tıklayarak kabul etmek zorundadır.

(4) WALTER GROUP, web sitesinde müşteri, nakliye ortakları ve başvuranlar için sektör ve şirket ile ilgili bilgiler sunar. Bazı hizmetler (örn. LOADS TODAY, CONNECT müşteri portalı) sadece kayıtlı kullanıcıların erişimine açıktır.

(5) WALTER GROUP, web sitesini kısmen veya tamamen kapatma ve içeriğini veya sunulan servisleri değiştirme hakkını saklı tutar. WALTER GROUP web sitesinin kesintisiz erişimi ile ilgili olarak WALTER GROUP sorumluluk kabul etmez. WALTER GROUP'un web sitesinin kullanımı ve idamesi ile ilgili hak talep edilemez.

I.2. Koruma hakları/Fikri mülkiyet

(1) Web sitesinin tüm içeriği (çizimler, metinler, ifadeler, markalar, resimler, videolar, grafikler) WALTER GROUP'un ve sözleşme ortaklarının fikri mülkiyetidir. WALTER GROUP'un web sitesinin kullanımı sayesinde web sitesinde bulunan lisans ve kullanım hakları (örn. ticari koruma hakları, telif hakları ve ilgili haklar gibi) kullanıcıya geçmez. WALTER GROUP web sitesinde bulunan marka, dizayn, resim, metin, metin bölümleri ve diğer içerikler WALTER GROUP'un onayı olmadan değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve diğer türlerde kullanılamaz. Açıkça kullanım için sunulan malzemelerin çoğaltılması, değerlendirilmesi veya kullanılması istisna teşkil eder.

I.3. Sorumluluk

(1) Kullanıcıların, WALTER GROUP'un web sitesinin kullanımından dolayı meydana gelebilecek zararlarda WALTER GROUP sadece kasıt veya ağır ihmal olması durumunda sorumlu tutulabilir.

(2) Sözleşme veya tazminat hakkı dolayısıyla oluşmuş olmasına bakılmaksızın, aşağıdaki kategorilerde bulunan her türlü doğrudan veya dolaylı veya artçı zarar ve kayıplardan WALTER GROUP sorumlu tutulamaz::

(i) Gerçekleşmeyen satış gelirleri ve sair zararlar
(ii) Tesadüfü kayıplar ve gerçekleşmeyen satış gelirleri
(iii) Kaçan ticari iş fırsatları
(iv) İyi niyet ve veri kaybı

(3) WALTER GROUP'un web sitesinde sunulan tüm bilgilerin sunulduğu anda tam ve doğru olması için WALTER GROUP her türlü gayreti göstermektedir. Web sitesi üzerinde verilen bilgiler, indirilebilir dosyalar, üçüncü kişilerin sunduğu hizmetler, harici bağlantılar, doğrudan veya dolaylı olarak WALTER GROUP'un web sitesinde görüntülenen bilgiler hakkında WALTER GROUP hiçbir taahhütte bulunmaz ve hiçbir garanti ve güvence kabul etmez. WALTER GROUP ayrıca sunulan bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilmesi veya tamamlanması hakkını saklı tutar.

(4) WALTER GROUP, kullanıcı hesabının kullanıcı tarafından yanlış veya kötüye kullanımından, tanımlayıcı bilgilerin kötüye kullanımı veya zayiinden oluşan zararlardan sorumlu tutulamaz.

I.4. Erişebilirlik

(1) WALTER GROUP, mevcut teknik, ticari, işletme ve kurumsal imkanlar doğrultusunda web sitesini düzenli olarak işletme ve erişebilirliğini sağlama konusunda çaba gösterir.

(2) WALTER GROUP, WALTER GROUP web sitesi ve içeriğinin kesintisiz olarak sunulması, hatasız olması ve hatalardan arındırılması ve yardımcı ekipmanlarının (örn. sunucu) virüs ve diğer zararlı bileşenlerden arındırılmış olması hususunda hiçbir sorumluluk ve garanti kabul etmez. Yasal hükümlerin izin verdiği sürece WALTER GROUP, web sitesinin sunulmasından doğan her türlü zararların sorumluluğunu reddeder.

(3) Teknik veya diğer sebeplerden dolayı erişimin olmadığı süreler için WALTER GROUP hiçbir sorumluluk kabul etmez.

I.5. Harici bağlantılar

WALTER GROUP'un web sitesinde üçüncü kişilere ait diğer web sitelerine yönlendiren harici bağlantılar bulunmaktadır. Harici yönlendirilen web sitelerinin ulaşılabilirliği, kalitesi ve içeriği hakkında WALTER GROUP'un etkisi bulunmaz ve içeriklerin geçerli mevzuata aykırılığı veya kullanıcılarda başka bir şekilde zarar açmaları konusunda WALTER GROUP hiçbir sorumluluk kabul etmez.

I.6. Güvenli sayfalar

Web sitesi kısmen SwissSign'in SSL sertifikalarını içermektedir. SwissSign'in SSL sertifikaları, web sunucusuna kullanıcı verilerinin aktarılması esnasında etkili bir kodlamanın yanında sunucunun (WALTER GROUP) kimliğini ve şifre çalınmasına karşı koruma için web sitesinin gerçekliğinin geçerli yetkilendirilmesini içermektedir.

Kullanıcı, SwissSign Gold CP/CPS (repository.swisssign.com) ve SwissSign Gold End User Agreements (repository.swisssign.com) genel kurallarını tanıdığını, bunları okuduğunu, kabul ettiğini ve bunlara uyacağını beyan eder. WALTER GROUP, SSL sertifikalarının kullanımı kapsamında kullanıcı karşısında hiçbir sorumluluk kabul etmez.

I.7. Şifreler ve kullanıcı hesapları

(1) Bazı hizmetler (örn. LOADS TODAY, CONNECT müşteri portalı) sadece kayıtlı kullanıcıların erişimine açıktır. Kayıt ve kontrol işlemi sonrasında kullanıcıya WALTER GROUP tarafından kullanıcı hesabına ulaşması için bir şifre gönderilir.

(2) Şifrenin ve diğer bilgilerin gizli tutulması ve de kullanıcı hesabını ilgilendiren diğer tüm aktivitelerden kullanıcı sorumludur. Kullanıcı hesabının onaylanmamış kullanımları ve diğer güvenlik ihlalleri WALTER GROUP'a derhal bildirilmelidir. Kullanıcı hesabına kaydolma ve herhangi bir aboneliğin etkinleştirilmesi kullanıcının partner numarasına bağlıdır. Kullanıcının partner numarasını ve şifreyi diğer kişilerle paylaşma veya onların kullanımına tahsis etme hakkı yoktur. Kullanıcı tarafından partner numarası veya şifrenin başka kişilerle paylaşılması kullanıcı hesabının silinmesi veya aboneliğin iptaline yol açabilir.

(3) Kullanıcının kullanıcı hesabı sebebiyle edindiği içerik ve bilgiler üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

(4) WALTER GROUP'un kayıt ve abonelik işlemlerini onaylama veya herhangi bir sebep göstermeden reddetme hakkı saklıdır. WALTER GROUP ayrıca kullanıcı hesaplarını ve abonelikleri sebep göstermeksizin dondurabilir.

I.8. Zararlı malzeme yüklemesi

WALTER GROUP, virüs, manipülasyonlu dosya, “gizli” dosya (örn. ses dosyası içine yerleştirilmiş resimler), worms, trojan atı, bots gibi web sitesinin fonksiyonlarını etkileyen veya online iletişimi genel olarak bozan, zararlı ve kesintiye uğratan bilgisayar programları, dosyalar ve benzeri malzemelerin yüklenmesini genel olarak yasaklar.

I.9. Elektronik saldırılar

(1) WALTER GROUP'un web sitesinde, WALTER GROUP verileri ile bağlantılı olan verilere veya kullanıcı verilerine karşı elektronik saldırılar yasaktır.

(2) Kullanıcı tarafından yapılan her türlü elektronik saldırı kullanıcı haklarının derhal iptal edilmesine ve sivil ve ceza hukuku uyarınca takip edilmesine yol açar.

 

 

II. Genel gizlilik bilgileri

II.1. Yasal dayanak

WALTER GROUP, WALTER GROUP'un web sitesi tarafından aktarılan veya açıklanan bilgileri Avusturya Veri Koruma Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak işleme alır.

II.2. Verilerin kullanılmasına ilişkin kullanıcı onayı

(1) Kullanıcı, WALTER GROUP tarafından elektronik yollarla (örn. e-posta ile) gönderilen bilgileri, haber bültenlerini ve reklam malzemelerini almayı kabul eder. Bu onay, doğrudan “iptal etme” bağlantısına tıklanarak veya adresine bir e-posta gönderilerek geri alınabilir, iptal edilebilir.: austria@lkw-walter.com

(2) Kullanıcı, özellikle Cookie'lerin kullanıcı bilgisayarına kaydedilmesi dahil olmak üzere, web tarayıcısının ayarları ile Cookie'lerin WALTER GROUP tarafından kullanılmasına izin verir. Daha ayrıntılı bilgiye II.6. noktasında/maddesinde (Cookie) yer verilmiştir.

(3) Kullanıcı, WALTER GROUP'un kendi kişisel bilgilerini edinmesi ve kullanması iznini her zaman iptal edebilir (DSG (Veri Koruma Kanunu) 28. madde). Bu amaçla kullanıcı austria@lkw-walter.com adresine bir e-posta göndermelidir.

II.3. Bilgi edinme, düzeltme veya silme hakkı

Avusturya Veri Koruma Kanunu hükümleri çerçevesinde kullanıcının her zaman, bilgi edinme, düzeltme ve silme hakları bulunur (özellikle 26- ila 28. maddeler). Kullanıcı, bu konuyla ilgili olarak austria@lkw-walter.com adresinden WALTER GROUP ile irtibata geçebilir.

II.4. Harici hizmet servisleri

WALTER GROUP'un web sitesi, harici hizmet servisleriyle birlikte oluşturulur ve gereklilikleri yapılır. Bazı durumlarda anonim bilgiler geliştirme ve test amaçlı hizmet servislerine aktarılır. Bazı durumlarda ise hizmet servisleri açık verilere doğrudan erişirler. Bunun öncesinde hizmet servislerinin, elde ettikleri verileri sadece WALTER GROUP'un verdiği talimatlar doğrultusunda kullanmasını ve işlem sonunda silinmesini sağlayan sözleşmeler yapılır.

II.5. Veri güvenliği

WALTER GROUP verilerin online medyalar üzerinden alış verişini mümkün olduğunca güvenli halde sunar. Kullanıcı ise güvenli internet kullanımı için gerekli olan şartları kendisinden beklenen oranda yerine getirir (tarayıcının güncel sürümü, online platformlarda verilerin gizliliği).

II.6. Cookieler

(1) Internet sunumunun fonksiyon kapsamını genişletmek ve kullanıcı tarafından kullanımı daha rahat hale getirmek için “Cookieler” kullanılır.


(1.1) WALTER GROUP tarafından kullanılan cookieler sunucu oturumunun sonunda otomatik olarak kullanıcının sabit diskinden silinir (geçici cookieler). Geçici cookieler, örneğin birçok yönden kullanıcıya form fonksiyonlarını sunabilmek için gereklidir. Ayrıca WALTER GROUP, kullanıcının sabit diskinde kalan cookieleri de kullanın (kalıcı cookieler). Bu kalıcı cookieler 1 aydan 10 yıla varan bir kullanım ömrüne sahiptir ve önceden belirlenen süre sonunda kendiliğinden silinir veya kullanıcı tarafından manuel olarak silinebilir. Bu cookielerin (kalıcı cookieler) tek amacı, internet kullanımını kullanıcının taleplerine en iyi şekilde uyarlamak ve web sitesinin kullanımını kullanıcı için daha rahat bir şekilde tasarlamaktır.


(1.2) Üçüncü sunucuların cookieleri (diğer deyişle Third-Party cookieleri)
WALTER GROUP, müşteri için internet kullanımının daha ilgi çekici şekilde tasarlamaya yardımcı olan bazı üçüncü sunucuları (reklam partnerleri) kullanmaktadır. Bu nedenle web sitesini kullanırken üçüncü sunucuların cookieleri de (geçici veya kalıcı cookieler) kullanıcının sabit belleğinde kaydedilir. Üçüncü sunucuların cookielerinin tek amacı, amaçlanan reklamın kullanıcıya hitap etmesi olanağını üçüncü sunulara vermesidir. WALTER GROUP'un cookielerinin üçüncü şahıslar tarafından yasalara uygun kullanılması hakkında sorumluluk üstlenmediğine kati olarak işaret dilmektedir.


(1.3) Cookieler, (WALTER GROUP ve üçüncü sunular) kişilerle ilgi veri içermez. Yalnızca bir User-ID altında takma ada ait veriler alırlar. Örneğin burada kullanıcının hangi sayfaları gördüğü, hangi içerikleri aradığı v.s. hakkında veriler söz konusudur. Bu takma ada ait veriler hiçbir zaman kişi ile ilgili kullanıcı verileri ile bir araya getirilmez.


(1.4) Kullanıcı, kullanıcı sunucusundaki ilgili ayarlar ile cookielerin kullanımına etki edebilir. Örneğin cookielerin genel olarak veya tek bir durum için kabul edilmesi veya genel olarak reddedilmesi mümkündür. Bu durumda WALTER GROUP'un sunduğu hizmetlerin fonksiyon kapsamı kısıtlanmış olabilir.

II.7. Web sitesi analizi

(1) WALTER GROUP'un web sitesinde Google Inc. (“Google”) web analiz hizmeti olan Google Analytics kullanılır. Google Analytics, kullanıcı bilgisayarına kaydedilen ve kullanıcıya web sitesinin kullanımı hakkında analiz imkanı veren, “Cookieler” olarak adlandırılan metin dosyaları kullanır. Cookie tarafından oluşturulan kullanıcının web sitesini kullanımı ile ilgili bilgiler ABD’de bir Google sunucusuna aktarılır ve orada kaydedilir. IP anonimleştirmenin etkinleştirilmesi durumunda Google kullanıcısının IP adresi AB ve AET üye ülkeleri içinde kısaltılır. Sadece istisnai durumlarda IP adresi ABD’deki sunucuya aktarıldıktan sonra kısaltılır. WALTER GROUP'un görevlendirmesiyle Google, kullanıcıların web sitesini kullanımlarını değerlendirmek, web sitesi aktiviteleri hakkında rapor oluşturmak ve WALTER GROUP'a karşı web sitesi ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri verebilmek için bu bilgileri kullanır. Google Analytics çerçevesinde kullanıcının tarayıcısından aktarılan IP adresi diğer bilgilerle birleştirilmez.

(2) Kullanıcı, tarayıcı yazılımındaki uygun ayarlar ile Cookie’lerin kaydedilmesini engelleyebilir. Bu durumda web sitesinin tüm fonksiyonları kısıtlamasız olarak kullanılmayabilir. Ayrıca kullanıcı aşağıdaki link adresini tıkladıktan sonra bir tarayıcı eklentisini indirip kurabilir ve böylece Cookie tarafından oluşturulan web sitesinin kullanımı ile ilgili bilgilerin (IP adresi de dahil) Google tarafına aktarılmasını ve burada işlenmesini engelleyebilir.: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

II.8. Sosyal medya eklentileri

(1) WALTER GROUP'un web sitesinin bazı bölümlerinde üçüncü kişilerin uygulamaları (örn. AddThis, Facebook, Google Plus, Twitter) ve bunların platformlarında kayıtlı olan içerikleri (örn. Youtube) bulunur. Tüm özenli kontrollere ve veri koruma ile ilgili alınan önlemlere rağmen WALTER GROUP kendi web sitesinde biriken kullanıcı verilerinin üçüncü kişiler tarafından kullanımını etkileyememektedir. Bu verilerin sorumluluğu aşağıdaki uygulamaların sunucularına aittir:

(1.1) Web sitesi, AddThis bileşenleri içermektedir. AddThis, web sitesi kullanıcısına güncel olarak seçilen sayfayı Facebook, Twitter, Google+ gibi sosyal ağlardaki diğer kullanıcılarla paylaşma imkanı sunan bir Bookmarking hizmetidir. Kullanıcı böylece web sitesinin içeriklerini paylaşabilir, yorumlayabilir ve değerlendirebilir. Kullanıcı AddThis elemanlarından yararlandığında, kullanıcının internet sunucusu AddThis sunucuları ile ve gerekirse seçilen sosyal ağ ile veya Bookmarking hizmeti ile doğrudan bir bağlantı kurar. AddThis kullanıldığında çerezler çalışır. Bu arada oluşturulan veriler (örneğin kullanım zamanı veya sunucu dili) ABD'de AddThis LLC'e aktarılır ve burada düzenlenir. Web sitesinin içeriklerini sosyal ağlara, Bookmarking hizmetlerine v.s. gönderdiğinizde, web sitesi ziyareti ve kullanıcı profili arasında ilgili ağda bir bağlantı kurulabilir. AddThis LLC tarafından veri düzenleme (kullanım amacı dahil olmak üzere) ve AddThis LLC tarafından sağlanan veri koruma ile ilgili daha ayrıntılı bilgi http://www.addthis.com/privacy altında bulunabilir. Sosyal ağlar, Bookmarking hizmetleri v.s. tarafından veri düzenleme ve veri koruma ve kullanıcı ayar olanakları ile ilgili daha ayrıntılı bilgiyi ilgili sunucunun veri koruma talimatlarından öğrenebilirsiniz. İlgili veriler WALTER GROUP tarafından üçüncü şahıslara devredilmez. AddThis alanlarını kullanmasıyla kullanıcı, AddThis LLC tarafından veri düzenlemesini ve http://www.addthis.com web sitesinde görülen kapsamı kabul ettiğini beyan eder. Kullanıcı, kullanıcı verilerin kullanılmasına bir "Opt Out Cookies" kullanımı ile her zaman itiraz edebilir. Bu konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi aynı şekilde yukarıda belirtilen AddThis LLC web sitesinde yer almaktadır. AddThis, web sitesi üzerinden kullanıcı verilerinin toplanmasını kullanıcı istemezse kullanıcı AddThis elemanlarını kullanamaz.

(1.2) 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA merkezli Facebook Inc. (kısaca Facebook), web sitesi sahiplerine WALTER GROUP'un web sitesinde kullanılan eklentiler sunmaktadır. Bu eklentiler, Facebook logosu, Facebook-Beğen ve tavsiye et düğmesi ile tanınırlar. Kullanıcı, WALTER GROUP'un bu eklentiyi içeren web sitesinin bir sayfasını açtığında kullanıcının tarayıcısı bu eklentiyi sunanların sunucusuna bir bağlantı kurar. Eklenti içeriği facebook tarafından doğrudan kullanıcının tarayıcısına aktarılır ve uygun olarak sayfa çerçevesinde görüntülenir. Görüntülenen içerikte WALTER GROUP etki edememektedir. Kullanıcının Facabook sayfasında kayıtlı olması veya kısa süre önce Facebook sayfalarından veya Facebook içerikli sayfalardan birini ziyaret etmiş olması durumunda Facebook bu ziyareti bir Facebook hesabına bağdaştırabilir. Kullanıcı, “Beğen” düğmesini etkinleştirme veya bir tavsiye göndermeyle eklentiyi aktif olarak kullanırsa, ilgili tarayıcı bilgileri WALTER GROUP'un hiçbir müdahalesi olmadan Facebook tarafına aktarılır. Kullanıcı bilgilerinin Facebook tarafından kullanım türü, amacı ve kapsamı ve de diğer işlemleri hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdaki Facebook veri koruma bilgilerinden ulaşabilirsiniz http://www.facebook.com/policy.php Kullanıcı burada, mahremiyetin korunması ile ilgili hakları ve ayar seçenekleri hakkında daha fazla bilgilendirilir. Facebook tarafından bilgi toplanması ve bu bilgilerle yapılan işlemler üzerine WALTER GROUP'un hiçbir etkisi bulunmamakla birlikte grubun bu verilere erişim hakkı da yoktur.

(1.3) 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA merkezli Twitter Inc. (kısaca Twitter), web sitesi sahiplerine WALTER GROUP'un web sitesinde kullanılan eklentiler sunmaktadır. Bu eklentiler “Tweet” veya “Takip et” düğmeleri ile tanınırlar. Bu eklentilerin bulunduğu sayfalarda Twitter ile doğrudan bir bağlantı kurulur ve Twitter hesabınızın oturumuna bağlı olarak farklı veriler aktarılır. Bu sayede, Twitter’in kendi amaçları için kullandığı, WALTER GROUP'un web sitesindeki kullanıcının internet kullanımı ile ilgili sonuçlara ulaşılabilir. Eklentilerin görüntülenen içerikleri Twitter sunucularında kayıtlı olup, sadece WALTER GROUP'un web sitesinde görüntülenmektedir. Twitter tarafından bilgi toplanması ve bu bilgilerle yapılan işlemler üzerine WALTER GROUP'un hiçbir etkisi bulunmamakla birlikte grubun bu verilere erişim hakkı da yoktur. Twitter Veri Koruma Kuralları hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz http://twitter.com/privacy

(1.4) 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA merkezli Google Inc. (kısaca Google), web sitesi sahiplerine WALTER GROUP'un web sitesinde kullanılan eklentiler sunmaktadır. Bu eklentiler “Google Plus One” düğmeleri ile tanınırlar. Bu eklentilerin bulunduğu sayfalarda Google ile doğrudan bir bağlantı kurulur ve Google hesabınızın oturumuna bağlı olarak farklı veriler aktarılır. Bu sayede, WALTER GROUP'un web sitesindeki kullanıcının internet kullanımı ve Google'daki arama motorları sonuçları ile ilgili sonuçlara ulaşılabilir. Eklentilerin görüntülenen içerikleri Google sunucularında kayıtlı olup, sadece WALTER GROUP'un web sitesinde görüntülenmektedir. Google tarafından bilgi toplanması ve bu bilgilerle yapılan işlemler üzerine WALTER GROUP'un hiçbir etkisi bulunmamakla birlikte grubun bu verilere erişim hakkı da yoktur. Google Veri Koruma Kuralları hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz http://www.google.com/intl/en/+/policy/+1button.html

II.9. İlgiliye bağlı reklam / yeniden hedefleme

Web sitesi sözü edilen yenidne hedefleme teknolojilerini kullanmaktadır. Kullanıcıya internet kullanımını daha ilgi çekici şekilde düzenlemek için WALTER GROUP bu teknolojiden yararlanmaktadır. Bu teknoloji, WALTER GROUP web sitesine ve hizmetlerine veya ürünlerine ilgi duyan kullanıcılara üçüncü şahısların web sitelerinde reklam ile hitap etme imkanı sunar.

WALTER GROUP kişisel, ilgiye bağlı bir reklamın görüntülenmesinin esasen kullanıcı için kişisel bir bağlantısı olmayan reklama göre daha ilginç olduğu görüşündedir. Bu reklam aracının üçüncü şahısların web sitesinde görüntülenmesi bir çerez teknolojisi ve önceki kullanım karakteristiğinin bir analizi bazında gerçekleşir. Reklamın bu formu tamamen anonim olarak gerçekleşir. Kişi ile ilgili veriler kaydedilmez ve kullanıcı profilleri, kullanıcının kişisel verileri ile birlikte biraraya getirilmez.

 

III. Diğer hükümler

III.1. Mahkeme yeri

İşbu sözleşme Avusturya hukukuna tabidir. Uyuşmazlıklar hakkında Viyana Şehir merkezi mahkemeleri yetkilidir. Uluslararası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu ve Avusturya Uluslararası Özel Hukuk hükümleri geçerli değildir, sadece Avusturya kanunları geçerlidir.

III.2. Değişiklikler ve ilaveler, bölünebilirlik kuralı

(1) İşbu sözleşmede yapılacak olan değişiklikler ve ilaveler sadece yazılı olarak yapılır. Sözlü anlaşmalar geçersizdir.

(2) İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz kılınması halinde sözleşmenin geri kalan hükümlerinin geçerliliği bundan etkilenmeyecektir.
^ - Top

Bu web sitesi, size en iyi kullanım deneyimini sağlayabilmek için cookieler kullanmaktadır. Bu web sitesini kullanarak, cookielerin kaydedilmesini onaylıyorsunuz. Daha ayrıntılı bilgi için: Kullanım koşulları