Verimli yük emniyeti, yüklenen ürünün türüne bağlıdır ve doğru, taşımaya uygun ambalajlaması, yüklenmesi, istiflenmesi ve emniyete alınması ile başlar. Sadece iyi paketlenip istiflenmiş ürünler taşıma ve trafik açısından güvenli biçimde emniyete alınıp taşınabilir.

Nakliye sırasında taşınan mala etki eden kuvvetler

Normal sürüş koşullarında (tam frenleme, hızlanma, kaçma manevrası ve kötü yol durumu da dahil) taşınan mal üzerine büyük kuvvetler etki eder.


Örnek: 0,5 G yan tarafa, taşınan malın 10 ton darasıyla 5 tona kadar kuvvetle brandaya bastıracağı anlamına gelir: 0,5 G = Daranın %50'si.

Karayolu nakliyesinde taşınan mala etki eden kuvvetler

Karayolu nakliyesinde taşınan mala etki eden kuvvetler Karayolu nakliyesinde taşınan mala etki eden kuvvetler

Kombine taşımacılıkta taşınana mala etki eden kuvvetler

Kombine taşımacılık Kombine taşımacılık

Tren istasyonlarındaki vagon manevraları ve gemilerdeki kayma ve vinç hareketlerinden dolayı taşınan malın üzerine karayolunda kamyonla taşımaya göre daha fazla kuvvet etki eder.


Bu, kombine tasimacilikta yüksek yük emniyeti önlemleri gerektirir:


  • Vagondaki dorse sürüş yönünün tersi yönünde de yüklendiği için taşınan mal de kaymaya karşı arka tarafa doğru emniyete alınmalıdır.
  • Dorsede optimum ağırlık dağılımına dikkat ediniz - Ön ve kuyruk tarafa fazla ağırlık gelecek şekilde yüklemeleri önleyiniz!
  • Terminallere/limanlara teslimatta veya dorsenin her teslimatında doğru yük emniyeti açısından yeniden kontrol ediniz (örn. germe kayışının yeterli germe kuvveti).

Kombine taşımacılıkta kuvvetlerin etkileri - Demiryolu

Kombine taşımacılıkta kuvvetlerin etkileri - Demiryolu Kombine taşımacılıkta kuvvetlerin etkileri - Demiryolu

Kombine taşımacılıkta kuvvetlerin etkileri - Gemi

Kombine taşımacılıkta kuvvetlerin etkileri - Gemi Kombine taşımacılıkta kuvvetlerin etkileri - Gemi

Yük emniyetinin türleri

Ara kilitlemeli yük emniyeti

Ara kilitlemeli yük emniyetinde taşınan mal doğrudan ve yükleme boşluğu olmadan yükleme alanına sınırına (uç duvar, yükleme kapağı, kazıklı açık yük arabası) yüklenir.
Ara kilitlemeli yükleme XL dorse kombinasyonuyla yük emniyetinde özellikle verimli yöntem olarak geçerlidir.
Bu, taşınan malın özelliğinden dolayı mümkün değilse ara kilitlemeye germe kayışı ve yardımcı araçlar kullanılarak ulaşılabilir. Germe kayışlarıyla ara kilitlemeli yük emniyeti yöntemleri örn. çapraz ve halat bağlantı noktası, baş veya kemer bağlantı noktasıdır.

Bağlanmış yük emniyeti

Bağlanmış yük emniyetinde taşınan mal halatla bağlanarak taşınan malın ağırlık kuvveti veya sürtünme kuvveti arttırılır ve böylece daha iyi bir yük emniyeti hedeflenir.
Bağlanmış yük emniyeti: Kemerler, halatla bağlanırken azalan açıyla bağlama kuvvetini kaybeder Bağlanmış yük emniyeti: Kemerler, halatla bağlanırken azalan açıyla bağlama kuvvetini kaybeder

Kombine yük emniyeti

Kombine yük emniyetinde ara kilitlemeli ve bağlanmış yük emniyetinin elemanları kombine edilir. Taşınan mal örn. uç duvara yüklenir ve germe kayışlarıyla ara kilitlemeli ve bağlanmış olarak bağlanır. Bu, pratikte en çok uygulanan yük emniyeti yöntemidir.
Kombine taşımacılık için emniyet – kaymaz paspaslar kullanılarak öne doğru, yan tarafa doğru ve arkaya doğru Kombine taşımacılık için emniyet – kaymaz paspaslar kullanılarak öne doğru, yan tarafa doğru ve arkaya doğru
Önceki metinde basılmış şekiller sembolik görüntülerdir. Farklı ürün grupları için yük emniyetinin farklı yöntemlerine ilişkin EN 12195-1 uyarınca doğru pratik örneklerle bilgi broşürlerini yetkili kişinizden temin edebilirsiniz.

Video-klip "Yük emniyetinin türleri"

Yük emniyetinin türleri play
True
http://www.lkw-walter.com.tr/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-arten.jpg

Yük emniyeti için germe kayışları ve yardımcı araçlar

Yeterli miktardaki yük emniyeti araçları (germe kayışları, kenar koruyucu, kaymaz paspaslar) ve bunların kusursuz durumu etkili yük emniyeti için önkoşuldur.
Uzun kollu mandala sahip germe kayışı Uzun kollu mandala sahip germe kayışı Ön germe kuvveti ölçüm cihazı Ön germe kuvveti ölçüm cihazı

Germe kayışları ve ön germe kuvveti ölçüm cihazı

Germe kayışları öncelikli olarak araçta bir bağlanmış ve ara kilitlemeli yük emniyetinin oluşturulması için hizmet eder. Prensip olarak şunlar arasında ayrım yapılır:

  • Yakl. 350 daN (kg) germe kuvvetine sahip kısa kollu mandal
  • Yakl. 500 daN (kg) germe kuvvetine sahip uzun kollu mandal

Verimli germe kuvveti genel olarak, germe kayışının mandal ile hangi germe zahmeti ile çekildiğine bağlıdır. Verimli olarak elde edilen germe kuvveti bu nedenle sadece bir ön germe kuvveti ölçüm cihazı ile belirlenebilir.

Video-klip "Germe kayışlarınınkullanımı"

Germe kayışlarınınkullanımı play
True
http://www.lkw-walter.com.tr/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-spanngurte.jpg

Yardımcı araçlar: Kaymaz paspaslar ve kenar koruyucular

Temel olarak kaymaz paspaslar, sürttünme katsayısını artırır. Fakat bu özellik yük emniyetinde sadece bazı ürünlerde bir avantaj teşkil eder. Diğer ürünlerde kullanımı olumsuz etkilere dahi yol açabilir (örn. ürün palette kayar, devrilme etkisini artırır).


Kenar koruyucular sadece taşınan malı ve germe kayışını korumakla kalmaz, aynı zamanda yük emniyetinin de verimli bir yardımcı aracıdır. Ön germe kuvvetini eşit biçimde dağıtır.


Şimdi kaydolup ortak olun!

"Yük emniyeti" konusuna dair daha fazla bilgiyi sadece ortaklar temin edebilir.
Hemen bugün kaydolun ve bir iş birliğinin çok sayıda avantajından faydalanın.
^ - Top

Bu web sayfası size optimum kullanıcı deneyimini sağlayabilmek için çerezler kullanmaktadır. "Kabul et" butonuna basarak çerezlerin kullanımını onaylarsınız. Belirli çerezleri dahil etmek istemiyorsanız, buraya tıklayın. Verilerinizi nasıl kullandığımıza dair daha fazla bilgi için bkz. şirketimizin Kullanım koşulları ve Veri koruma uyarıları.

Kabul et